ODTERAZ ZAHRÁTE
VŽDY LEPŠIU HRU

Ak poznáte hru a poznáte aj ihrisko, môžete prekonávať samých seba.
Golfové zariadenia Garmin prinášajú mnoho spôsobov pre zlepšovanie vašej hry.

séria S

Approach
S10 / S40 / S62

GOLFOVÉ HODINKY

séria G

Approach
G10 / G30 / G80

GOLFOVÉ NAVIGÁCIE

Approach Z80

Approach
Z82

GOLFOVÝ LASEROVÝ MERAČ S GPS

Garmin Slovensko, 2019